Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Sociale structuur

Aantal inwoners

16.921

17.000

17.035

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.427

3.570

3.367

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.472

9.610

9.479

Ouderen 65 jaar en ouder

4.022

3.820

4.189

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

236

270

233

Omvang WSW (ultimo)

207 SE

203 SE

193 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.042

5.042

5.042

Waarvan land

4.762

4.753

4.762

Waarvan water

281

289

281

Lengte wegen (in km)

203

210

208

Waarvan onverhard

46

50

49

Waarvan verhard

157

160

159

Aantal woonruimten

8.673

8.695

8.728

Financieel

Totale lasten

€ 52.263.0000

€ 52.428.000

€ 57.707.080

Lasten per inwoner

€ 3.089

€ 3.073

€ 3.388

Opbrengst belastingen

€ 4.502.000

€ 4.760.000

€ 4.338.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 266

€ 280

€ 255

Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein

€ 30.610.000

€ 30.598.000

€ 32.372.000

Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.

€ 1.809

€ 1.800

€ 1.900

Netto schuldquote 1)

22,33%

54,41%

36,15%

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

22,33%

54,41%

36,15%

Solvabiliteitsratio 1)

40,15%

26,30%

31,39%

Grondexploitatie1)

1,42%

0,03%

1,23%

Structurele exploitatieruimte1)

1,00%

-0,06%

-3,08%

Belastingcapaciteit1)

95,27%

95,50%

94,31%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02