Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit de instandhouding van openbare ruimte, waaronder wegen, water, groen, en riolering, verlichting, kunstwerken, speeltoestellen en gebouwen. Het fundament hiervoor ligt vast in de volgende beleidsdocumenten en onderhoudsplannen:

 • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
 • Wegenbeleidsplan
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
 • Speelruimtebeleidsplan
 • Groenbeleidsplan
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is in 2019 geactualiseerd.
In januari 2018 is de regionale mobiliteitsvisie Trendsportal vastgesteld. (De doorvertaling hiervan vindt in 2019 zijn beslag in een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en uitvoeringsprogramma.)

Kerncijfers kapitaalgoederen

Omschrijving

Aantallen

Oppervlakte gemeente

 • 5.040 ha

Te onderhouden gebied

 • 28 ha bosplantsoen
 • 105 ha gemeentelijk openbaar groen
 • 25.000 m2 grasbetonstenen/bermverharding
 • 635.000 m2 asfaltverharding
 • 16.000 m2 betonverharding
 • 644.000 m2 elementenverharding
 • 151.000 m2 halfverharding
 • 9.500 m2 onverhard
 • 39 speelterreinen

Door gemeente beheerd

 • 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen)
 • 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes
 • 250 speeltoestellen

Drukriool

 • 63 km lang

Vrijvalriool

 • 107 km lang

Waarvan 24 km gescheiden (10 km DWA en 14 km HWA)

Overstorten

 • 20 stuks

Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen
(4 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)

Overige riolering

 • 6.100 kolken
 • 241 pompunits
 • 15 grote gemalen
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02