Programma's

Openbare ruimte

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Klimaatadaptatie | We willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder het Deltaplan Maas, de Lob van Gennep, wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
Aanpak problematische verkeersknelpunten | We willen dat de gemeente verkeersveiliger wordt door de aanpak van problematische verkeersknelpunten op het gemeentelijk grondgebied.
Duurzaam toerisme | Vanuit het oogpunt van duurzaam toerisme willen we onder andere voor fietsers en wandelaars interessant zijn.
Verbetering parkeermogelijkheden in de kern | We willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.  Het kritisch en creatief kijken naar het parkeren in de kern maakt daarvan onderdeel uit.

Samenvatting op realisatie

In 2020 zijn in de openbare ruimte veel werkzaamheden uitgevoerd die bijdragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Gennep.
Door de coronacrisis gingen veel evenementen niet door, waardoor BuitenWerk minder werd ingezet op evenementen. Daarvoor in de plaats moest er buiten meer opgeruimd worden, omdat veel meer mensen de buitenruimte actief gingen gebruiken. Zeker in de tijd dat de horeca gesloten was. Het schoonhouden van de openbare ruimte is in dit bijzondere jaar door BuitenWerk naar volle tevredenheid uitgevoerd. Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van een nieuw meldingensysteem. Dit systeem zorgt er voor dat meldingen en klachten van burgers en ondernemers sneller en beter worden opgelost. Vaak zonder tussenkomst van papier en receptie wat aanzienlijk tijd scheelt en de kans op fouten verkleind. Doordat de melding direct bij de dienstdoende partij beland. Door het meldingensysteem openbare ruimte volledig digitaal te laten lopen, is er een werkproces ontwikkeld waarmee de gemeente een groot deel van de meldingen digitaal afhandelt. “En dat werkt goed”. We krijgen nu regelmatig complimenten over hoe snel we hebben gereageerd en het probleem hebben aangepakt. Het aantal meldingen is vergelijkbaar met voorafgaande jaren. Dit betekend dat de burgers het systeem goed weten te vinden en te gebruiken.
Ondanks de coronacrisis hebben we veel projecten en werkzaamheden kunnen uitvoeren. Afgelopen jaar zijn verschillende verkeersprojecten uitgevoerd, waaronder het aanpassen van de Zwarteweg en het aanpassen van de omgeving rondom de scholen aan de Stiemensweg. Door deze aanpassingen zijn de verkeersveiligheid en het gebruik van de leefomgeving aanzienlijk verbeterd.
Ook op het gebied van duurzaamheid zijn verschillende stappen gezet. Zo hebben we een deel van de openbare verlichting vervangen door led-verlichting, waardoor we minder energie gaan gebruiken. In diverse civiele projecten hebben we daarnaast kansen benut om meer groen aan te brengen en het regenwater te scheiden van het vuilwater. Daarmee leveren we een bijdrage aan het verminderen van verdroging en hittestress.
Diverse groenprojecten stonden dit jaar op de planning en dat heeft tot mooie resultaten geleid. Om onze groene ambities te borgen in de komende jaren is er een nieuw groenbeleidsplan opgesteld. Besluitvorming hierover vindt in het voorjaar van 2021 plaats.
Ook hebben we het bermbeheer en de bestrijding van de processierups opnieuw aanbesteed. Daarbij hebben we  gebruik hebben gemaakt  van een nieuwe aanbestedingswijze die beter aansluit bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. In 2020 veroorzaakte de processierups een stuk minder overlast dan voorgaande jaren. Dit is het rechtstreekse gevolg van preventieve maatregelen zoals het ophangen van vogelhuisje en het inzaaien van kruiden in de bermen.

Lasten

Begroot € 4.092.424
Gerealiseerd € 3.939.675
Afwijking € 152.749
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02