Veiligheid

Financiën

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Regionale brandweer

30

Directe salariskosten

32

Overige < € 10.000

11

Totaal

73

Crisisbeheersing regionale brandweer € 30.000 | De veiligheidsregio heeft in 2019 en 2020 een hogere indexering begroot voor de personeelskosten dan de werkelijke indexering. De gemeenten hebben in 2020 over de jaren 2019 en 2020 een verrekening ontvangen voor de hoger begrote loonindexatie.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02