Programma's

Onderwijs en kinderopvang

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Jeugd- en jongerenvoorzieningen | We willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn.
Kind Expertise Centrum | Integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten.
Laaggeletterdheid | We willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt.

Samenvatting op realisatie

Voor onderwijs en kinderopvang was het een bijzonder jaar. Scholen en kinderopvanglocaties werden gesloten. In een goede afstemming tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente is  noodopvang gerealiseerd. Kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben gebruik gemaakt van deze noodopvang.

Ondanks corona is het reguliere werk doorgegaan en zijn op het gebied van onderwijshuisvesting stappen gezet. De realisatie van het KEC is conform planning en bij het Elzendaalcollege en Mikado zijn de nodige aanpassingen verricht. Het Huisvestingsrapport onderwijs is vastgesteld wat de basis is voor een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hiermee voorzien we in een basisset aan voorzieningen die bijdraagt aan een goed opgroeiklimaat voor kinderen en jongeren.

Lasten

Begroot € 3.305.378
Gerealiseerd € 3.044.845
Afwijking € 260.533
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02