Programma's

Bestuur en organisatie

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Samenwerkend bestuur | Wij willen gebruik maken van de energie en de creativiteit van alle fracties binnen de gemeenteraad om de gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken.
Professionele organisatie | Een flexibele en dynamische organisatie, die is ingericht om van buiten naar binnen te denken.

Samenvatting op realisatie

De coronacrisis heeft direct doorgewerkt in bestuur en organisatie. De ingezette bewegingen van digitalisering en plaatsonafhankelijk werken hebben een sterke impuls gekregen en bijgedragen aan de continuïteit van de dienstverlening. De interne en externe dienstverlening zijn behoorlijk veranderd. Het (veelal) thuiswerken en de beperkte sociale contacten vragen veel van de organisatie, maar de flexibiliteit en veerkracht van ons organisatie zijn groot.
Digitaal werken in combinatie met de lock-down trekken een zware wissel op het leven van mensen. De mentale belasting is groot. Het effectief uitvoeren van taken wordt belemmerd. Dit leidt in enkele gevallen tot productieverlies. Communicatie is nu een nog belangrijkere voorwaarde geworden om effectief samen te werken. Persoonlijke contacten lijden onder de huidige manier van werken. We hebben hiervoor aandacht en vangen de gevolgen op de korte en de langere termijn zoveel mogelijk op.

Lasten

Begroot € 9.896.457
Gerealiseerd € 10.330.584
Afwijking € -434.127
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02