Taakvelden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:        I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat wilden we bereiken?

  • Structurele inkomsten genereren door het verpachten van gemeentelijke gronden.

Wat zouden we er voor doen?

  • We voeren de reguliere taken uit door de pachtcontracten te actualiseren en de pachtvergoedingen af te stemmen op het pachtprijzenbesluit.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De (reguliere) pachtcontracten zijn aangepast aan de landelijke (verlaagde) pachtnormen.
  • Er zijn geen nieuwe langjarige verplichtingen aangegaan.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02