Paragrafen

COVID

De impact van COVID-19 op onze gemeenschap en onze organisatie is groot. In deze paragraaf wordt daarom in aanvulling op de beleidsmatige toelichting in de programma's, afzonderlijk aandacht hier aan geschonken. De programma's richten zich immers vooral op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en voornemens.
Uit de analyse van het resultaat blijkt dat de financiële gevolgen voor Gennep nog te overzien zijn. Een exacte weergave van de financiële gevolgen is niet te realiseren, omdat er ook sprake kan zijn van andere oorzaken die niet altijd scherp te onderscheiden zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02