Programma's

Dienstverlening

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Dienstverlening op maat | We willen dat onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbetert waarbij we extra aandacht hebben voor de zwakkeren in onze samenleving; we willen maatwerk leveren. We willen ook dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de richting van een proactieve meedenkende gemeente.
Samenwerking | We willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken.

Samenvatting op realisatie

We hebben onze dienstverlening op onderdelen aangepast als gevolg van de situatie rond corona. We bezorgen sinds juli 2020 alle reisdocumenten op kosten van de gemeente, behalve als de aanvrager hier geen gebruik van wil maken. Ook hebben we nieuwe E-formulieren gemaakt zoals voor de noodsteun voor ZZP'ers (TOZO-regeling).

We hebben een afname gezien in het baliebezoek. Er worden meer producten digitaal aangevraagd en daarnaast stellen inwoners het aanvragen van een reisdocument uit. Ook zien we een toename van het aantal onbetaalde huwelijken ten koste van het aantal betaalde huwelijken.

In juli 2020 is de visie op dienstverlening vastgesteld, waarin we onze ambities voor onze dienstverlening hebben neergelegd. De visie vormt het kader voor een nog op te stellen uitvoeringsprogramma dienstverlening. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum. Deze doorontwikkeling wordt de komende jaren gerealiseerd.

Lasten

Begroot € 448.614
Gerealiseerd € 403.535
Afwijking € 45.079
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02