Dienstverlening

Financiën

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Leges burgerzaken

-17

Directe salariskosten

41

Overige < € 10.000

0

Totaal

24

Leges burgerzaken  € 17.000 | Mede door corona hebben we minder leges ontvangen voor m.n. rijbewijzen en naturalisaties.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02