Dienstverlening

Financiën

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2020 naar 2021 voor:

Verkiezingen, uitgaven corona

15

Project visie op dienstverlening

25

Project modernisering burgerzaken

40

Project digitalisering vergunningverlening

18

Totaal

98

Baten

Overheveling budgetten van 2019 naar 2020

76

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02