Programma's

Cultuur en sport

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Vitale individuen | We willen zoveel mogelijk inwoners ‘in beweging’ krijgen.
Vitale verenigingen | We willen dat de verenigingen in onze gemeente (die het hart van de samenlevingen vormen) levensvatbaar en vitaal blijven en de vele maatschappelijke functies die zij hebben, kunnen blijven vervullen.
Jeugd- en jongerenvoorzieningen | We willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
Binnensportaccommodaties | De gemeente beschikt over voldoende capaciteit en de accommodaties verkeren in goede staat.

Samenvatting op realisatie

We hebben met veel creativiteit toch voldoende sportaanbod gecreëerd ondanks de coronabeperkingen. Door samenwerking tussen sportaanbieders te stimuleren en te faciliteren en door sportaanbod fysiek maar vooral online naar de (oudere) mensen te brengen, is de gezondheidsschade enigszins beperkt. Daarnaast hebben we sportaanbieders zelf zo goed als mogelijk ondersteund door hen te helpen met hun vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en door voortdurend pro-actief hulp aan te bieden.  

Met het succesvol aanbesteden van onze binnensportaccommodaties met Yask als nieuwe exploitant met ingang van 2021, hebben we mogelijkheden gecreëerd de kwaliteit en deels ook kwantiteit (betere bezetting) van ons binnensportaanbod te verbeteren. Met behulp van een innovatieve aanbestedingsmethodiek zijn we veel meer dan eerder gebruikelijk was echt gezamenlijk gaan werken aan een werkbare overeenkomst, als volwaardige partners.

Ook in de culturele sector heeft het coronavirus voor een grote uitdaging gezorgd. Vrijwel alle culturele activiteiten hebben niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Zo ook het programma voor 75 jaar bevrijding.

De eerste kunstprojecten vanuit het fonds kunst- en cultuur(historie) in de openbare ruimte zijn gehonoreerd. Dit betekent dat in 2021 een aantal nieuwe kunstwerken in de gemeente Gennep wordt gerealiseerd. De informatievoorzieningen en de Archeo Route zijn nog verder uitgebreid. Hierdoor hebben we meer archeologische vindplaatsen zichtbaar gemaakt en hebben we informatieborden vervangen en toegevoegd.

Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 'Verder bouwen aan de bibliotheek van nu' is afgerond en in september heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. GennepNews heeft veel aandacht besteed aan gemeenschapsinitiatieven rond corona. De omroep is ook een samenwerkingsverband aangegaan met Maasland Radio uit Bergen.

Lasten

Begroot € 2.316.334
Gerealiseerd € 2.394.974
Afwijking € -78.640
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02