Bijlagen

Vaste activa

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

21 Gronden en terreinen

360

Aankoop grond Beekdaal Ven-Zelderheide

205.000

0

0

0

0

0

205.000

4.100

4.100

393

Kindcentrum Picardie aankoop grond

0

161.505

0

0

0

0

161.505

0

0

Totaal 21 Gronden en terreinen

205.000

161.505

0

0

0

0

366.505

4.100

4.100

23 Bedrijfsgebouwen

14

Bouw sporthal Picardie

688.623

0

0

49.187

0

0

639.435

13.772

62.960

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet

97.500

0

0

3.750

0

0

93.750

1.950

5.700

17

Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

1.044.334

0

0

37.322

0

0

1.007.012

20.887

58.209

18

Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs

192.048

0

0

6.907

0

185.141

0

3.841

195.889

23

Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging  VIOS

3.297

0

0

3.297

0

0

0

66

3.363

26

Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984

34.092

0

0

6.819

0

27.274

0

682

34.774

27

Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc

3.676

0

0

919

0

2.757

0

74

3.749

28

Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984

39.066

0

0

9.766

0

29.299

0

781

39.847

29

Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986

29.424

0

0

4.904

0

24.520

0

588

30.013

30

Kleuterschool Picardie

12.190

0

0

6.095

0

0

6.095

244

6.338

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

54.462

0

0

9.077

0

0

45.385

1.089

10.166

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

135.510

0

0

9.034

0

0

126.476

2.710

11.744

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

28.417

0

0

9.472

0

0

18.945

568

10.041

37

Vervanging gevelkonstruktie De Ratel

33.349

0

0

2.779

0

0

30.570

667

3.446

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

19.444

0

0

1.620

0

0

17.824

389

2.009

43

Verbouw basisschool de Heggerank

44.174

0

0

4.417

0

0

39.757

883

5.301

46

Renovatie basisschool Milsbeek

143.910

0

0

11.992

0

0

131.918

2.878

14.871

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

126.129

0

0

8.409

0

0

117.720

2.523

10.931

48

Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

9.396

0

0

587

0

0

8.809

188

775

49

De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep

57.810

0

0

8.259

0

0

49.551

1.156

9.415

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

6.324

0

0

2.108

0

0

4.216

126

2.235

51

Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide

13.800

0

0

6.901

0

0

6.900

276

7.177

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

52

Ratel: verbouwing

23.823

0

0

1.134

0

0

22.689

476

1.611

54

Uitbreiding SO-MLK  Dr. Van Gilsschool

46.024

0

0

3.835

0

0

42.189

920

4.756

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

7.027

0

0

586

0

0

6.442

141

726

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

10.006

0

0

1.668

0

0

8.338

200

1.868

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

11.889

0

0

930

0

0

10.959

238

1.167

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

66.703

0

0

7.255

0

0

59.448

1.334

8.589

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost

33.814

0

0

5.636

0

0

28.178

676

6.312

62

Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide

28.137

0

0

1.481

0

0

26.656

563

2.044

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

270.583

0

0

18.248

0

0

252.334

5.412

23.660

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

37.560

0

0

2.209

0

0

35.350

751

2.961

68

Aanpassing Markt 1

61.564

0

0

3.009

0

0

58.555

1.231

4.240

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

633.796

0

0

33.362

0

0

600.434

12.676

46.037

73

Renovatie en aanpassing  voorm.Dr.van Gilsschool

264.942

0

0

14.977

0

0

249.965

5.299

20.276

74

Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)

75.264

0

0

4.181

0

71.083

0

1.505

76.770

75

Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie wijz. 37/2000)

139.698

0

0

6.987

0

132.712

0

2.794

142.492

76

Ratel uitbreiding 9e groep

148.666

0

0

7.079

0

0

141.587

2.973

10.053

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

43.582

0

0

2.561

0

0

41.021

872

3.433

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

554.038

0

0

27.609

0

0

526.429

11.081

38.690

80

Bibliotheek Speel-O theek

4.828

0

0

241

0

0

4.587

97

338

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.765.127

0

0

126.181

0

0

1.638.946

35.303

161.483

82

Nieuwbouw Gemeentewerf

1.562.171

0

0

57.987

0

0

1.504.183

31.243

89.231

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

290.403

0

0

12.626

0

0

277.777

5.808

18.434

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

455.000

0

0

17.500

0

0

437.500

9.100

26.600

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

97.500

0

0

3.750

0

0

93.750

1.950

5.700

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep

109.588

0

0

4.765

0

0

104.823

2.192

6.956

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

122.582

0

0

5.108

0

0

117.474

2.452

7.559

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

88.310

0

0

3.271

0

0

85.040

1.766

5.037

91

Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs

34.001

0

0

11.333

0

22.667

0

680

34.681

92

Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs

60.564

0

0

60.062

0

0

502

1.211

61.273

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

20.000

0

0

6.667

0

0

13.333

400

7.067

94

Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs

110.101

0

0

23.600

0

0

86.501

2.202

25.802

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

807.175

0

0

30.950

0

0

776.225

16.143

47.094

101

Uitbreiding De Piramide

166.600

0

0

5.950

0

0

160.650

3.332

9.282

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

629.325

0

0

20.893

0

0

608.432

12.586

33.479

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

454.914

0

0

16.282

0

0

438.633

9.098

25.380

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

34.141

0

0

1.264

0

0

32.877

683

1.947

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

437.471

0

0

13.439

0

0

424.032

8.749

22.188

261

Pand Kleefseweg 27

235.924

0

0

0

0

235.924

0

4.718

240.642

262

Infrastructuur Mikado

68.444

0

0

2.281

0

0

66.163

1.369

3.650

263

Gymzaal Mikado

1.034.838

0

0

31.938

0

0

1.002.900

20.697

52.635

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

222.273

0

0

14.775

0

0

207.498

4.445

19.221

328

Renovatie Elzendaal College 2015

309.000

0

0

18.750

0

0

290.250

6.180

24.930

341

Voorbereidingskrediet KEC

429.137

2.194.465

0

10.793

0

0

2.612.810

8.583

19.375

358

Verbouw gemeentekantoor

-17.079

1.812.652

0

-834

0

0

1.796.407

-342

-1.176

368

Gemeenschapsvoorzieningen jaarschijf 2019

44.653

91.005

0

1.786

0

0

133.872

893

2.679

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil

0

300.000

0

0

0

0

300.000

0

0

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

106.970

39.276

0

5.349

0

0

140.897

2.139

7.488

383

Elzendaalcollege uitbreiding

0

405.000

0

0

0

0

405.000

0

0

384

Mikado aanpassing gebouw

0

308.000

0

0

0

0

308.000

0

0

394

Verbouw gemeentekantoor uitbreiding

0

215.462

0

0

0

0

215.462

0

0

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

232.343

0

-139.843

5.809

0

0

86.691

4.647

10.455

Totaal 23 Bedrijfsgebouwen

15.190.394

5.365.860

-139.843

858.884

0

731.377

18.826.150

303.808

1.894.069

24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

21.441

0

0

794

0

0

20.646

429

1.223

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

22.749

0

0

875

0

0

21.874

455

1.330

120

Activering voorziening rioleringswerken

410.726

0

0

15.797

0

0

394.929

8.215

24.012

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.

8.894

0

0

556

0

0

8.338

178

734

122

Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater

908

0

0

908

0

0

0

18

926

123

Optimalisering riolering 1997

174.706

0

0

6.988

0

0

167.717

3.494

10.482

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

170.776

0

0

5.889

0

0

164.887

3.416

9.304

127

Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

314.034

0

0

11.631

0

0

302.403

6.281

17.912

128

Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

59.342

0

0

2.198

0

0

57.144

1.187

3.385

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

427.229

0

0

15.258

0

0

411.970

8.545

23.803

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

242.607

0

0

8.664

0

0

233.943

4.852

13.517

131

Prinses Irenestr. Riolering

129.185

0

0

4.306

0

0

124.878

2.584

6.890

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

8.140

0

0

509

0

0

7.631

163

672

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

17.927

0

0

1.055

0

0

16.872

359

1.413

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

24.279

0

0

1.428

0

0

22.851

486

1.914

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

64.317

0

0

3.573

0

0

60.744

1.286

4.860

137

Koeweidestraat riolering

75.494

0

0

2.516

0

0

72.977

1.510

4.026

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

26.068

0

0

1.185

0

0

24.883

521

1.706

140

Wilhelminastraat riolering

281.396

0

0

9.086

0

0

272.309

5.628

14.714

141

Niersdijk: riolering

114.125

0

0

3.639

0

0

110.486

2.282

5.921

142

Heidestraat: riolering

80.357

0

0

2.568

0

0

77.789

1.607

4.175

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

242.064

0

0

8.049

0

0

234.015

4.841

12.891

144

Riolering buitengebied

691.182

0

0

31.727

0

0

659.455

13.824

45.551

145

Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied

405.615

0

0

11.216

0

0

394.399

8.112

19.328

146

Moutstraat vervanging riolering

81.683

0

0

2.402

0

0

79.280

1.634

4.036

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

22.893

0

0

686

0

0

22.207

458

1.144

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

34.480

0

0

958

0

0

33.522

690

1.647

149

Reconstructie riolering Kom Ottersum

49.743

0

0

1.309

0

0

48.434

995

2.304

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

101.861

0

0

2.753

0

0

99.108

2.037

4.790

151

Randvoorzieningen rioleringen

360.536

0

0

9.122

0

0

351.414

7.211

16.333

152

Vervanging riolering Heijenseweg

868.722

0

0

22.205

0

0

846.517

17.374

39.580

153

Vervanging riolering Langstraat

638.083

0

0

16.346

0

0

621.737

12.762

29.108

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.173.517

0

0

29.829

0

0

1.143.688

23.470

53.299

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

131.292

0

0

3.300

0

0

127.991

2.626

5.926

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

0

0

0

0

141.780

2.836

2.836

216

Milieustation Heijen

216.560

0

0

16.659

0

0

199.902

4.331

20.990

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

27.250

0

0

545

0

0

26.705

545

1.090

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

672

0

0

13

0

0

658

13

27

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

148.384

0

0

2.805

0

0

145.579

2.968

5.773

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

251.620

0

0

4.771

0

0

246.849

5.032

9.803

264

Riolering Hoofdstraat

120.069

0

0

2.401

0

0

117.668

2.401

4.803

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

267

Riolering Dionisiusstraat

191.529

0

0

4.645

0

0

186.884

3.831

8.476

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

267.453

0

0

5.234

0

0

262.220

5.349

10.583

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

373.703

0

0

7.323

0

0

366.379

7.474

14.797

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

44.805

0

0

862

0

0

43.943

896

1.758

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

24.750

0

0

450

0

0

24.300

495

945

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

552.237

0

0

10.411

0

0

541.826

11.045

21.456

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

658.674

0

0

12.194

0

0

646.479

13.173

25.368

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

224.962

0

0

4.199

0

0

220.763

4.499

8.698

310

Rioolvervanging Bolwerk

98.402

0

0

1.811

0

0

96.591

1.968

3.779

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

253.511

0

0

4.695

0

0

248.816

5.070

9.765

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

155.017

0

0

2.871

0

0

152.147

3.100

5.971

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

71.271

0

0

1.251

0

0

70.019

1.425

2.677

319

Rioolvervanging Europaplein

182.000

0

0

3.250

0

0

178.750

3.640

6.890

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht

169.284

0

0

2.997

0

0

166.287

3.386

6.383

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

495.434

0

0

8.997

0

0

486.437

9.909

18.906

323

Riolering Brugstraat

1.075.937

0

0

19.204

0

0

1.056.733

21.519

40.723

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

138.227

0

0

2.500

0

0

135.727

2.765

5.264

326

Herinrichting gebied Martinustoren

138.374

0

0

2.516

0

0

135.858

2.767

5.283

333

Riolering centrumplan Heijen

108.626

0

0

1.906

0

0

106.720

2.173

4.078

334

Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul

140.600

0

0

2.467

0

0

138.133

2.812

5.279

335

Rioolvervanging Julianalaan

395.361

0

0

6.812

0

0

388.549

7.907

14.719

343

Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek

142.178

51.528

-64.810

2.390

0

0

126.506

2.844

5.234

344

Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg

112.684

0

0

1.943

0

0

110.742

2.254

4.196

345

Relining riolering GRP 2016

345.373

0

0

5.903

0

0

339.470

6.907

12.811

346

Vervanging riolering Nieuwwijkstraat

217.817

0

0

3.740

0

0

214.077

4.356

8.097

347

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

502.338

526.606

-20.989

8.384

0

0

999.571

10.047

18.431

348

Relining riolering GRP 2017

68.833

0

0

1.167

0

0

67.667

1.377

2.543

349

Vervanging riolering Kasteelstraat

569.398

0

0

9.642

0

0

559.756

11.388

21.030

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen

48.773

0

0

834

0

0

47.939

975

1.809

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum

109.232

19.900

0

1.851

0

0

127.281

2.185

4.036

387

Riolering Schuttersplein Milsbeek

0

431.919

0

0

0

0

431.919

0

0

388

Riolering Pottenhoek Gennep

0

209.158

0

0

0

0

209.158

0

0

389

Riolering Verlorenland Milsbeek

0

6.415

0

0

0

0

6.415

0

0

390

Riolering relining 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391

Rioolgemalen, drukgemalen en randvoorz. 2020

0

197.259

0

0

0

0

197.259

0

0

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut

16.259.484

1.442.784

-85.799

408.970

0

0

17.207.500

325.190

734.160

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut

337

Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied

66.854

0

0

2.800

0

0

64.054

1.337

4.137

338

Reconstructie Bloemenstraat

321.472

107.285

-68.476

13.151

0

0

347.131

6.429

19.580

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat

75.000

0

0

3.000

0

0

72.000

1.500

4.500

340

Fietspad achter de Weverflat

441.702

29.226

0

17.821

0

0

453.106

8.834

26.655

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg

477.613

0

0

20.788

0

0

456.825

9.552

30.341

353

Fietspad Hoofdstraat Heijen

307.626

33.152

-70.264

12.389

0

0

258.124

6.153

18.541

354

Fietstunnel Weverrotonde

1.523.547

129.125

-502.466

38.151

0

0

1.112.054

30.471

68.622

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek

27.396

223.149

0

1.096

0

0

249.449

548

1.644

364

Herinrichting Pottenhoek Gennep

7.212

372.622

0

288

0

0

379.546

144

433

365

Verkeersmaatregelen Brem 60 km

147.252

32.320

0

5.890

0

0

173.681

2.945

8.835

366

Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg

310.000

0

0

12.400

0

0

297.600

6.200

18.600

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College

0

114.800

0

0

0

0

114.800

0

0

377

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom

15.000

173.635

0

600

0

0

188.035

300

900

378

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek

13.924

8.695

0

557

0

0

22.062

278

835

380

Bijdrage aanpassingen N271

0

295.117

-150.000

0

0

0

145.117

0

0

392

Kindcentrum Picardie openbare ruimte

0

108.815

0

0

0

0

108.815

0

0

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut

3.734.597

1.627.939

-791.206

128.931

0

0

4.442.398

74.692

203.623

26 Machines, apparaten en installaties

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

12.852

0

0

1.888

0

0

10.964

257

2.145

357

Vervanging telefooncentrale

43.670

4.634

0

4.534

0

0

43.770

873

5.407

361

Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal

60.250

0

0

6.049

0

0

54.201

1.205

7.254

375

Zonnepanelen gemeentewerf

78.638

0

0

7.864

0

0

70.774

1.573

9.437

397

Aanschaf strooier 2020

0

26.000

0

0

0

0

26.000

0

0

398

Vervanging audiovisuele middelen

0

53.783

0

0

0

0

53.783

0

0

Totaal 26 Machines, apparaten en installaties

195.410

84.417

0

20.334

0

0

259.492

3.908

24.243

29 Overige materiële vaste activa

186

Aanleg Urnentuin

7.079

0

0

545

0

0

6.534

142

686

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

3.163

0

0

527

0

0

2.636

63

590

189

Aanleg urnenmuur

15.509

0

0

971

0

0

14.538

310

1.281

238

Sneeuwploeg (3x)

1.402

0

0

1.402

0

0

0

28

1.430

279

ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur

10.004

0

0

8.666

0

0

1.338

200

8.866

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

118.481

0

0

9.019

0

0

109.462

2.370

11.388

293

Mikado, inrichting gymzaal

14.233

0

0

4.745

0

0

9.489

285

5.029

327

Vervanging openbare verlichting 2015

141.663

0

0

8.466

0

0

133.197

2.833

11.299

329

Modernisering GBA

21.816

0

0

7.626

0

0

14.190

436

8.063

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

331

Vervanging werkplekapparatuur

37.414

0

0

18.707

0

0

18.707

748

19.455

332

Vervanging netwerkinfrastructuur

35.519

0

0

35.519

0

0

0

710

36.229

336

Vervanging netwerkinfrastructuur

91.720

0

0

41.204

0

0

50.516

1.834

43.038

351

Herinrichting raadzaal Stadhuis

42.500

0

0

4.500

0

0

38.000

850

5.350

356

Vervanging MS-Office

0

84.471

0

0

0

0

84.471

0

0

367

Openbare verlichting vervanging LED 2019

20.289

218.419

0

1.014

0

0

237.694

406

1.420

369

Inventaris en apparatuur gemeentekantoor

0

359.970

0

0

0

0

359.970

0

0

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag)

22.846

32.606

0

5.711

0

0

49.740

457

6.168

371

Migratie Oracle 11-12

39.841

21.068

0

9.960

0

0

50.949

797

10.757

372

Plaatsonafhankelijk werken

87.999

25.011

0

22.000

0

0

91.010

1.760

23.760

385

Vervanging netwerkinfrastructuur jaarschijf 2020

0

28.680

0

0

0

0

28.680

0

0

386

Aanschaf mobile devices 2020

0

46.307

0

0

0

0

46.307

0

0

Totaal 29 Overige materiële vaste activa

711.478

816.532

0

180.582

0

0

1.347.427

14.230

194.812

41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

0

0

0

0

0

26.325

527

527

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

0

0

0

0

0

27.227

545

545

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

0

0

0

0

0

186

4

4

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

0

0

0

0

0

55.242

1.105

1.105

273

Deelneming vordering op Enexis B.V.

36

0

0

0

36

0

0

1

37

274

Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.

36

0

0

0

36

0

0

1

37

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

0

0

0

0

0

23.166

463

463

277

Deelneming CBL Vennootschap B.V.

36

0

0

0

36

0

0

1

37

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

0

0

0

0

0

36

1

1

Totaal 41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.290

0

0

0

108

0

132.182

2.646

2.754

52 Leningen aan deelnemingen

399

Geldlening Enexis 2020

0

1.020.000

0

0

0

0

1.020.000

0

0

Totaal 52 Leningen aan deelnemingen

0

1.020.000

0

0

0

0

1.020.000

0

0

53 Leningen overige verbonden partijen

230

Leningen startersfonds woningmarkt

484.325

5.184

0

0

0

0

489.509

9.687

9.687

379

Lening GennepNews

18.000

6.500

0

0

7.500

0

17.000

0

7.500

396

Lening Stichting DBO

6.136

0

0

0

0

0

6.136

0

0

Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen

508.461

11.684

0

0

7.500

0

512.645

9.687

17.187

ALGEHEEL TOTAAL

36.937.114

10.530.720

-1.016.848

1.597.702

7.608

731.377

44.114.300

738.260

3.074.947

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02