Programma's

Gemeentefinanciën

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Gedegen financieel beleid | Wij willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Samenvatting op realisatie

In het afgelopen jaar hebben we op financieel vlak ons beleid bestendigd. De coronacrisis heeft ook in financiële zin gevolgen, maar mede door de compensatie van het rijk heeft dit niet geleid tot problemen. Naar de toekomst toe hangen de herijking van de algemene uitkering en de financiële doorwerking van de coronamaatregelen van het rijk boven de markt. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet, maar vooralsnog zijn de onzekerheden groot.

Lasten

Begroot € 554.827
Gerealiseerd € 738.746
Afwijking € -183.919
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02