Taakvelden

0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         IV. Geheel niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, wettelijke taak.

Wat wilden we bereiken?

  • Het verkrijgen van uitkeringen uit het Gemeentefonds.

Wat zouden we er voor doen?

  • We houden grip op de gemeentelijke begroting door op basis van de circulaires de te verkrijgen uitkering te berekenen.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De effecten van de circulaires (mei-september en decembercirculaire) zijn doorgerekend en verwerkt in de jaarrekening.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02