Gemeentefinanciën

Financiën

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2020 naar 2021 voor:

Algemene uitkering compensatie corona

78

Totaal

78

Baten

Overheveling budgetten van 2019 naar 2020

30

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02