Taakvelden

5.4 Musea

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat wilden we bereiken?

  • Inwoners en bezoekers hebben kennis van de Gennepse cultuurhistorie.

Wat zouden we er voor doen?

  • We verstrekken subsidie aan musea.
  • We zijn in gesprek met Museum het Petershuis om gezamenlijk te kijken hoe het museum zich klaar maakt voor de toekomst (verdere digitalisering) en hoe Museum het Petershuis beter aan kan sluiten bij onze ontwikkelingen zoals het Routeboek en de actualisatie van het erfgoedbeleid. Zo willen we beter op elkaar aansluiten en elkaar verder versterken.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De subsidie aan Museum het Petershuis is verstrekt. Het museum heeft ervoor gezorgd dat de cultuurhistorie van de gemeente Gennep nog beter beleefbaar is geworden. In samenwerking met de gemeente is de Archeo Route gerealiseerd en dat maakt dat zowel buiten in de gemeente als binnen in het museum het grootste deel van de cultuurhistorie beleefbaar is en op elkaar is afgestemd. Ook heeft Museum het Petershuis gewerkt aan programma’s op het gebied van cultuureducatie. Dit betekent dat het museum een belangrijke rol vervult voor jong en oud.
  • Samen met Museum het Petershuis hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan de realisatie en uitbreiding van de Archeo Route. In 2021 worden de laatste 4 speren geplaatst die een archeologische vindplaats aanduiden. Ook wordt er een fietsroute gerealiseerd die naast de Archeo Route belangrijke punten uit de Gennepse geschiedenis laat zien. Over vrijwel alles dat buiten te beleven is, is (digitaal) meer informatie beschikbaar in het museum.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02