Taakvelden

0.4 Dienstverlening / KCC

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat wilden we bereiken?

 • Goede dienstverlening op maat, met aandacht voor zwakkeren, vanuit een open, proactieve en mensgerichte organisatie.
 • Optimalisering van digitale dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers volgens de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) en het gezamenlijke gemeentelijke uitvoeringsprogramma (GGU) voorheen Digitale Agenda 2020.

Wat zouden we er voor doen?

 • We actualiseren onze visie op dienstverlening, inclusief een uitvoeringsprogramma. Het van buiten naar binnen kijken en handelen van medewerkers staat daarbij centraal.
 • We ontwikkelen het Klant Contact Centrum (KCC) verder door.
 • We verbeteren en breiden het aanbod van E-formulieren uit.
 • We stellen digitale kaartinformatie via de website beschikbaar.
 • We vergroten het inzicht van inwoners in de voortgang van hun zaken.
 • We ondersteunen ondernemers middels het Bedrijvenloket+.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De visie op dienstverlening is afgerond en in juli 2020 vastgesteld. We zijn gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de visie op dienstverlening. We ronden deze in 2021 af.
 • Voorbereidingen zijn getroffen om de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum in 2021 en 2022 te realiseren. Hiermee willen we de bereikbaarheid vergroten en onze dienstverlening verder verbeteren.
 • Alle E-formulieren zijn vernieuwd en via het zaaksysteem Djuma op de website van de gemeente beschikbaar. Ook zijn er nieuwe E-formulieren gerealiseerd zoals bijvoorbeeld voor de TOZO-regeling en de mantelzorgpas.
 • De 1e digitale kaarten staan op de website (topografie en BAG). In 2021 breiden we deze verder uit.
 • De Persoonlijke Internetpagina om inwoners inzicht te geven in de voortgang van hun zaken is in gebruik genomen voor het onderdeel leefzorgplan. Inwoners hebben zelf de keuze om dit te gebruiken. Na de 1e ervaringen gaan we de persoonlijke internetpagina breder inzetten.
 • Het project (volledige) digitalisering vergunningverlening is nog niet afgerond omdat de implementatie van de VTH-applicatie Squit 20/20 (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) is uitgesteld. De verwachting is dat halverwege 2021 de applicatie in gebruik kan worden genomen.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02