Bestuur en organisatie

Financiën

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2020 naar 2021 voor:

Raad fractievergoedingen

2

Communicatie

20

Beheer overige gebouwen

42

Inkoop ondersteuning

9

Planning & Control

7

Automatisering

130

Personeelskosten uitbestedingen

10

Personeelskosten opleidingen

78

Personeelskosten inhuur

57

Vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

1.188

Totaal

1.543

Baten

Overheveling budgetten van 2019 naar 2020

330

Aanwending AVR budget nieuwe huisstijl

25

Aanwending AVR trafo huisje

42

Aanwending AVR vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

1.188

Aanwending bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

38

Totaal

1.623

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02