Onderwijs en kinderopvang

Financiën

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2020 naar 2021 voor:

Onderwijshuisvesting nieuwbouw KEC

867

Totaal

867

Baten

Aanwending AVR exploitatie Mikado

40

Aanwending AVR nieuwbouw KEC

1.441

Aanwending bestemmingsreserve schoolgebouwen

240

Totaal

1.721

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02