Openbare ruimte

Financiën

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Aanleg glasvezelnetwerk

55

Verharding weg Genneperhuis

49

Maatregelen Eindstraat

15

Gladheidsbestrijding

15

Verkeersmaatregelen

15

Openbaar groen onderhoud

-15

Directe salariskosten

32

Overige < € 10.000

-1

Totaal

165

Onderhoud wegen aanleg glasvezel € 55.000 | Het toezicht op de uitvoering van de aanleg van het glasnetwerk wordt voor de resterende looptijd van het project in 2021 door eigen medewerkers uitgevoerd. Dit levert een besparing op t.o.v. de geplande externe inhuur.

Onderhoud wegen verharding weg genneperhuis € 49.000 | De raad heeft niet ingestemd met het verharden van fiets- en wandelpaden met Graustabiel. Het pilot project, het aanbrengen van Graustabiel op de weg naar het Genneperhuis, is daarom niet uitgevoerd waardoor het hiervoor beschikbare bedrag over blijft.

Onderhoud wegen maatregelen eindstraat €15.000 | De maatregelen Eindstraat zijn uitgevoerd. Hiervoor zijn geen kosten gemaakt ivm beschikbaarheid materialen op de werf. Alleen markering moet nog worden aangebracht. Dat kan in de wintermaanden niet i.v.m. de weersomstandigheden

Onderhoud wegen bestrijding gladheid € 15.000 | In 2020 is weinig strooimateriaal gekocht.

Verkeersmaatregelen € 15.000 | Het onderzoek vrachtverkeer Ottersum/Ven-Zelderheide is voorlopig gecanceld, waardoor het budget kan vrijvallen. Dit onderzoek zal weer opgepakt worden na afronding van het project Verbindingsweg Milsbeek.

Openbaar groen € 15.000 | Hogere kosten van het onderhoud door indexering en een areaaluitbreiding (gebied Wevertunnel en -park) van het bestek Buitenwerk.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02