Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.

Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (x € 1.000)

Programma

Voorziening

W 2019

B 2020

W 2020

2

Regulier onderhoud wegen

€ 248

€ 331

€ 269

2

Dotatie voorziening onderhoud wegen

€ 255

€ 305

€ 305

2

Uitgevoerd onderhoud wegen

€ 816

€ 330

€ 237

2

Onderhoud openbare verlichting

€ 40

€ 38

€ 65

2

Onderhoud openbaar groen

€  1.131

€ 1.160

€ 1.179

2

Investering wegen

€ 2.850

€ 1.245

€ 837

7

Onderhoud riolering vrijverval

€ 96

€ 92

€ 114

7

Onderhoud kolk en huisaansluitingen

€ 172

€ 182

€ 172

7

Onderhoud randvoorzieningen

€ 11

€ 14

€ 22

7

Onderhoud drukriolering

€ 245

€ 136

€ 138

7

Investeringen riolering

€ 530

€ 1.741

€ 1.357

Div

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen

€ 538

€ 500

€ 550

Div

Gepland onderhoud gebouwen

€ 393

€ 381

€ 170

Div

Boekwaarde gebouwen, incl. scholen

€  15.190

€ 16.657

€ 18.826

7

Boekwaarde investeringen riolering

€ 16.259

€ 16.738

€ 17.207

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02