Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Financiën

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2020 naar 2021 voor:

RO pilot omgevingsplan

33

RO bestemmingsplannen en procedures

36

Volkshuisvesting locatieonderzoek internationale medewerkers

9

Pagepark bijdrage initiatiefnemer

11

Project implementatie Omgevingswet

70

Project implementatie VTH applicatie

97

Tussentijdse winstneming Zwarteweg en Smele

111

Afsluiting plan Smele II

84

Verlaging verlies plan Hogeweg

88

Storting Fonds bovenwijkse voorzieningen

6

Totaal

545

Baten

Overheveling budgetten van 2019 naar 2020

94

Verhoging voorziening Gennepermolen

427

Aanwending AVR implementatie VTH applicatie

150

Aanwending AVR implementatie omgevingswet

100

Totaal

771

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02