Taakvelden

6.5 Arbeidsparticipatie

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder:          R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

  • Het aantal inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering is minimaal.
  • Inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering participeren in de maatschappij.

Wat zouden we er voor doen?

  • We zetten voor alle inwoners die een uitkering aanvragen, direct re-integratiebegeleiding in, behalve als de persoonlijke belemmering dit onmogelijk maakt. Alleen als dit echt nodig is, wordt een ontheffing gegeven.
  • We zorgen voor begeleiding naar parttime werk aIs voltijdwerk niet mogelijk is.
  • We bieden inwoners die al langer een uitkering hebben een nieuw integratieaanbod aan. Om dit op een kwalitatief goed niveau te kunnen doen, gaan we niet iedereen ineens benaderen, maar gebeurt dit gefaseerd.
  • We stemmen de verschillende soorten van begeleiding goed op elkaar af, zodat er een doorlopende ontwikkelingslijn is, waar inwoners kunnen groeien, maar ook een stapje kunnen terugzetten als het (even) niet meer gaat. We bieden onderscheid in dienstverlening, maar wel met vloeiende overgangen: Dagbesteding > Activering > Beschut > Begeleid > Loonwaarde > Regulier werk.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • We doen inwoners die al langer een uitkering hebben een nieuw integratieaanbod. Dit gebeurt gefaseerd. Begin 2020 is een nieuwe groep gestart.
  • Door de coronacrisis is er een onderbreking in de dienstverlening voor begeleiding naar betaald werk of participatie voor nieuwe bijstandaanvragers geweest. Na de zomer is dit weer gestart, uiteraard binnen de gezondheidsrichtlijnen.
  • De tijdelijk vrijgevallen begeleidingscapaciteit is ingezet om de coronasteun aan zelfstandige ondernemers (TOZO-regeling) uit te voeren.
  • Ondanks de crisis is het aantal uitkeringen gedurende het jaar licht gedaald.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar (*)

671

678

nnb

Netto arbeidsparticipatie

70%

68%

nnb

(*) De leeftijdscategorie waarover gemeten werd was voorheen 15-64.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02