Taakvelden

6.4 Begeleide participatie

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder:         R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:         IV. Geheel niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, wettelijke taak.

Wat wilden we bereiken?

  • Nieuwe vormen van beschut, begeleid en gesubsidieerd werk voor de doelgroep banenafspraak.

Wat zouden we er voor doen?

  • De voorzieningen voor de doelgroep banenafspraak en voor andere inwoners met een afstand op de arbeidsmarkt worden gezamenlijk met partners als INTOS, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg en diverse werkgevers vormgegeven. Doorgroeien en (soms) terugvallen maken wij naadloos mogelijk.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Tijdens de 1e en 2e golf van de coronacrisis is de begeleide participatie (begeleid werk) onder aangepaste veilige omstandigheden voortgezet. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Er zijn geen besmettingen ontstaan.
  • Het omzetverlies door de coronacrisis is bij INTOS per saldo beperkt gebleven. Omzetverlies op onderdelen kon grotendeels met een omzetstijging op andere onderdelen worden gecompenseerd. Daardoor heeft INTOS alsnog een resultaatverbetering in lijn met voorgaande jaren kunnen realiseren.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze door de Stichting INTOS laten uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02