Verbonden partijen

Overzicht

Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Euregio Rijn-Waal
 • Gemeenschappelijke orgaan openbaar basisonderwijs
 • Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM)
 • Veiligheidsregio Limburg- Noord
 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
 • Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Deelname in vennootschappen (deelnemingen):

 • Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V.
 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg
 • WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML)

Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent N.V. in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE:

 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
 • Claim Staat Vennootschap B.V.
 • Enexis Holding N.V.
 • Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)

De CBL Vennootschap B.V., Verkoop Vennootschap B.V. en Vordering Enexis B.V zijn in 2020 ontbonden.

Deze verantwoording omvat per verbonden partij de volgende gegevens:

 • Naam deelnemende partij;
 • Het verloop van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij;
 • Omvang van het financiële resultaat
 • De eventuele jaarlijkse bijdrage van de gemeente;
 • Wijze en omvang van zeggenschap;
 • De financiële en beleidsmatige risico’s met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.

Indien de financiële gegevens van de verbonden partij van het afgelopen boekjaar nog niet bekend zijn zal dit worden aangeduid met 2020 (nnb). De meest recente bij ons bekende cijfers worden hier dan weergegeven.

Publiekrechtelijk

Privaatrechtelijk

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02