Taakvelden

8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Taakveld 8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Portefeuillehouder:        R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:          I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat wilden we bereiken?

  • Een prettige woon- en werkomgeving.

Wat zouden we er voor doen?

  • We ronden het centrumplan Heijen af, nadat de woningen door Destion worden opgeleverd.
  • In overleg met dorpsraad en inwoners is het ontwerp van het project Schuttersplein tot stand gekomen. Dit wordt in 2020 uitgevoerd.
  • We richten de Pottenhoek opnieuw in. Dit betreft een herinrichting van de openbare ruimte die aansluit bij de inrichting in het centrum.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Bij het project exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen is Destion gestart met de bouw van de woningen. In 2021 kunnen we het terrein woonrijp maken (zie ook 8.2).
  • Het project Schuttersplein is nu in uitvoering. Het project zal naar verwachting in maart 2021 worden afgerond.
  • De herinrichting van de Pottenhoek is gestart in augustus 2020. In verband met een aantal archeologische vondsten is er bij de start wat vertraging ontstaan. Het fysieke deel wordt in januari 2021 opgeleverd. De groenaanleg wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, in het 1e kwartaal 2021 afgerond.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02