Paragrafen

Financiering

In onderstaand overzicht zijn eventuele nieuwe leningen en aflossingen opgenomen.

De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste rente looptijd. De gehele lening portefeuille is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het treasurystatuut. In 2020 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

Leningenportefeuille (x €1.000)

2019

2020

Renterisico op vaste schuld

€ 17.925

€ 15.990

Nieuwe leningen

€ 0

€ 0

Reguliere aflossingen

€ 1.935

€ 1.935

Vervroegde aflossingen

€ 0

€ 0

Stand per 31 december

€ 15.990

€ 14.055

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02