Jaarrekening

Baten & Lasten

Overzicht baten en lasten 2020

Begroting voor wijziging

Begroting incl. wijziging

Realisatie

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.641.427

-45.500

1.595.927

1.659.687

-7.500

1.652.187

1.592.252

-13.323

1.578.929

02

Openbare ruimte

3.432.871

-372.000

3.060.871

4.092.424

-689.500

3.402.924

3.816.824

-716.679

3.100.144

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.208.589

-1.608.000

-399.411

1.708.741

-1.313.000

395.741

1.327.921

-1.368.763

-40.843

04

Onderwijs en kinderopvang

3.056.586

-152.500

2.904.086

3.305.378

-152.500

3.152.878

2.177.451

-124.983

2.052.468

05

Cultuur en sport

2.029.384

-52.425

1.976.959

2.266.334

-210.925

2.055.409

2.250.436

-296.933

1.953.501

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

23.204.778

-3.817.397

19.387.381

27.325.796

-6.672.066

20.653.730

26.449.154

-6.223.131

20.226.022

07

Duurzaamheid

3.997.324

-4.001.770

-4.446

4.108.506

-3.696.770

411.736

3.914.780

-3.678.507

236.268

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.491.677

-2.509.400

982.277

3.448.387

-2.529.400

918.987

2.138.588

-1.475.050

663.540

09

Dienstverlening

357.451

-174.530

182.921

394.914

-174.530

220.384

305.325

-152.792

152.535

10

Bestuur en organisatie

7.997.813

-872.078

7.125.735

8.708.957

-1.268.349

7.440.608

8.787.405

-1.092.518

7.694.887

Subtotaal programma

50.417.900

-13.605.600

36.812.300

57.019.124

-16.714.540

40.304.584

52.760.136

-15.142.679

37.617.451

Algemene dekkingsmiddelen

978.244

-35.058.840

-34.080.596

1.008.290

-36.542.784

-35.534.494

257.024

-36.418.567

-36.161.543

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

25.000

25.000

15.000

15.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

51.421.144

-48.664.440

2.756.704

58.052.414

-53.257.324

4.795.090

53.032.149

-51.561.249

1.470.900

02

Mutaties reserves programma

-125.000

-125.000

-363.000

-363.000

122.850

-348.000

-225.150

03

Mutaties reserves programma

-335.000

-335.000

165.000

-798.133

-633.133

613.766

-851.889

-238.123

04

Mutaties reserves programma

-1.666.000

-1.666.000

-1.905.827

-1.905.827

867.393

-1.720.827

-853.434

05

Mutaties reserves programma

50.000

-111.700

-61.700

144.540

-111.700

32.840

06

Mutaties reserves programma

-250.000

-250.000

186.000

-529.450

-343.450

440.210

-714.450

-274.240

07

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

70.000

-288.080

-218.080

222.000

-288.080

-66.080

08

Mutaties reserves programma

-250.000

-250.000

90.000

-343.585

-253.585

544.988

-770.597

-225.609

09

Mutaties reserves programma

53.700

-76.148

-22.448

98.209

-76.148

22.061

10

Mutaties reserves programma

1.007.000

-1.119.500

-112.500

1.187.500

-1.672.904

-485.404

1.543.180

-1.623.076

-79.896

11

Mutaties reserves programma

-30.000

-30.000

77.795

-30.000

47.795

Subtotaal mutaties reserves

1.007.000

-3.795.500

-2.788.500

1.802.200

-6.118.827

-4.316.627

4.674.931

-6.534.767

-1.859.836

Gerealiseerd resultaat

52.428.144

-52.459.940

-31.796

59.854.614

-59.376.151

478.463

57.707.080

-58.096.016

-388.936

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02