Paragrafen

Bedrijfsvoering

Als relatief kleine organisatie wordt veel van onze medewerkers verwacht. De druk op de mensen is groot. Onze positie op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt betekent dat we min of meer voortdurende doorstroom kennen. Deze dynamiek heeft voor- en nadelen. Ontwikkelingen als digitalisering en duurzaamheid vragen om doorontwikkeling en nieuwe kennis. Vanuit een beschouwing van deze ontwikkelingen en de beschikbare kwaliteit en kwantiteit wordt instrumentarium ontwikkeld. In het najaar 2020 zijn we gestart met Strategische Personeelsplanning en krijgen in het voorjaar van 2021 invulling.

In het afgelopen jaar hebben we op enkele plekken in de organisatie bewust gekozen vaste formatie, soms tijdelijk, extern in te vullen. De aanleiding hiervoor kan verschillen. Externe inzet kan tijd geven om te heroriënteren en naar de toekomst toe tot een robuuste invulling te komen. Een andere overweging is het voorzien in kennis die niet beschikbaar is in de organisatie, maar nodig is voor een specifieke ontwikkeling. Natuurlijk is soms overbrugging nodig vanwege vacatures of vervanging ziekte. Een specificatie van de kosten is elders in deze jaarrekening  opgenomen.

Het gemiddelde ziekteverzuim lag in 2020 op 5,69%. Dit lag hoger dan in 2019 (4,15%). Het beeld is dat dit geen samenhang heeft met COVID-19. Wellicht zijn mensen door het thuiswerken wel minder snel geneigd zich ziek te melden. De toename van het ziekte verzuim is, helaas, vooral te wijten aan langdurige ziekte bij enkele medewerkers. Dit is slechts in beperkte mate beïnvloedbaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02