Paragrafen

Bedrijfsvoering

In 2020 heeft op diverse belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering een herijking plaatsgevonden. Aanleiding voor de herijking lag niet alleen in het actualiseren, maar zeker ook in het vertalen van de organisatieontwikkeling en de bestuurlijke ambities. Informatievoorziening is een strategisch middel, waarmee de gemeente in staat wordt gesteld de snelle en continue verandering in de samenhang op te pakken. Digitalisering, informatieveiligheid en datagedreven werken vormen belangrijke elementen hierin. Het datagedreven werken raakt de bedrijfsvoering van onze gemeente overal. Betere informatie leidt tot betere sturing en control. Inhoudelijke thema’s van informatievoorziening zijn de ontwikkeling naar cloudapplicaties, informatiehuishouding op orde, contract- en leveranciersmanagement, toegankelijkheid van informatie en privacy.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02