Paragrafen

Lokale heffingen

De gemeentelijke belastingaanslagen worden door BsGW opgelegd. Het gaat dan om de volgende heffingen:

  • onroerende-zaak belastingen (eigenaar woning en niet-woning, gebruiker niet-woning).
  • rioolheffing eigenaar.
  • rioolheffing gebruiker.
  • afvalstoffenheffing vast deel.
  • hondenbelasting.

BsGW verzorgt ook de aanslagen voor de waterschapsheffingen (zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschap heffing gebouwd).

Toeristenbelasting en forensenbelasting worden door BsGW afzonderlijk in rekening gebracht.

De heffing en inning van leges en retributies voert de gemeente Gennep zelf uit.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02