Paragrafen

Lokale heffingen

De OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffingen zijn niet verhoogd.

Op basis van het Coelo onderzoek zijn de woonlasten 2020 in vergelijking met een viertal andere Limburgse gemeenten lager.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02