Paragrafen

Lokale heffingen

Hondenbelasting

Elk jaar wordt door BsGW een steekproefcontrole gehouden. Door de Corona maatregelen was dit in 2020 lastiger. Dit is een verklaring voor de beperkte daling in het aantal honden.
Honden kunnen op elk moment in het jaar worden aan - en afgemeld.

Aantal honden

2018

2019

2020

Aantal eerste hond

1.392

1.407

1.375

Aantal volgende honden

193

195

174

Aantal kennels

7

7

8

Totaal aantal honden

1.592

1.609

1.557

Let op: het aantal honden betreft altijd een momentopname. Hierdoor kunnen fluctuaties voorkomen. Hier worden de aantallen op 31-12 van het betreffende jaar weer gegeven.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen 2019 zijn in 2020 opgelegd. Aangezien de definitieve aanslag altijd pas na afloop van het kalenderjaar kan worden opgelegd, wordt de (verwachte) opbrengst van de definitieve aanslag niet meer opgenomen als nog te ontvangen in het betreffende belastingjaar, maar verantwoord in het jaar waarin deze opgelegd wordt. Naast de definitieve aanslagen 2019 zijn ook de voorlopige aanslagen 2020 in de rekening 2020 als opbrengst opgenomen voor de toeristenbelasting. Deze aanslagen zijn als gevolg van de Coronacrisis pas in het najaar opgelegd.

2020 is het laatste belastingjaar waarin deze methode van voorlopige en definitieve aanslagoplegging wordt gehanteerd. Met ingang van belastingjaar 2021 vind aanslag oplegging per kwartaal plaats en is er direct sprake van een definitieve aanslag. Doordat de definitieve aanslag 2020 nog in 2021 wordt opgelegd en daarnaast de kwartaalaanslagen in dit boekjaar zullen worden verwerkt is 2021 een overgangsjaar.

Kengetallen
In Gennep kennen we een hoger tarief voor hotels en vakantieonderkomens en een lager tarief voor campings, B&B e.d. Voor 2020 zijn zowel het hoge tarief (€ 1,50) als het lage tarief (€ 1,00) gelijk gebleven aan het tarief 2019. Het werkelijke aantal overnachtingen over 2020 zal pas in de loop van 2021 bekend zijn, omdat dan pas de aangiftes over 2020 binnen zijn. Het is nog onduidelijk wat de daadwerkelijke invloed van Covid-19 op het aantal overnachtingen is geweest.

Toeristische overnachtingen

2018

2019

2020*

Aantal overnachtingen bungalowparken

931.321

938.480

nnb

Aantal overnachtingen bij hotels

3.190

2.148

nnb

Aantal overnachtingen op overige locaties

83.515

109.417

nnb

Totaal aantal overnachtingen

1.018.026

1.050.045

* de voorlopige aanslagen betreffen voor 2020 resp. 684.632, 79.975, echter de definitieve corona-effecten zullen pas bij de definitieve aanslag bekend worden, die in de loop van 2021 wordt opgelegd.

Forensenbelasting

Doordat steeds meer mensen ingeschreven zijn als inwoner in de Basisadministratie Personen staan de opbrengsten voor de forensenbelasting onder druk.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02