Paragrafen

Lokale heffingen

In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.

Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000)

W 2018

W 2019

B 2020

W 2020

Onroerend Zaak Belasting

€ 3.115

€ 3.081

€ 3.081

€ 3.151

Forensenbelasting

€ 19

€ 19

€ 13

€ 19

Hondenbelasting

€ 87

€ 88

€ 85

€ 85

Toeristenbelasting

€ 1.467

€ 1.323

€ 1.130

€ 940

subtotaal belastingen

€  4.688

€ 4.510

€ 4.310

€ 4.195

Rioolheffing

€ 1.934

€ 1.942

€ 1.930

€ 1.946

Afvalstoffenheffing

€ 1.074

€ 1.107

€ 1.238

€ 1.229

subtotaal heffingen

€ 3.008

€ 3.049

€ 3.168

€ 3.175

Totaal

€ 7.696

€ 7.559

€ 7.478

€ 7.370

De opbrengst toeristenbelasting bestaat tot en met 2020 uit definitieve aanslag voorgaande jaar en voorlopige aanslag lopende jaar. Als gevolg van Corona zijn de inkomsten voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 lager dan geraamd. Het begrote bedrag is naar beneden bijgesteld. Dit effect loopt naar verwachting door in 2021, dan wordt het definitieve aantal overnachtingen bekend.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02