Paragrafen

Lokale heffingen

In 2020 zijn na toestemming van de Waarderingskamer nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden, zoals wettelijk vereist. Deze zijn (indien mogelijk) op het gecombineerde aanslagbiljet afgedrukt. De peildatum van de WOZ-beschikkingen is 01-01-2019.  De WOZ-waarde is de grondslag voor de OZB-aanslag. In 2020 zijn tot en met het vierde kwartaal 610 bezwaren binnengekomen (dit is exclusief diftar bezwaren). Het aantal bezwaren is fors hoger dan het aantal bezwaren eind 2019. Het percentage afwijzingen bij WOZ bezwaren is wel hoger dan voorgaande jaren. Deze trend was BsGW breed te zien.

Aantal aanslagregels per heffingssoort

Heffingssoort

2018

2019

2020

Onroerende zaakbelastingen eigenaar

8.344

8.371

8.384

Onroerende zaakbelastingen gebruiker

831

815

804

Bezwaren

2018

2019

2020*

Aantal bezwaarschriften

561

423

610

Afgehandeld

545

414

586

In behandeling

16

9

24

Totaal aantal WOZ objecten onder bezwaar

311

231

471

Woningen

237

189

430

Niet woningen

74

42

41

% afgehandeld

96,4%

96,0%

94,5%

% afwijzingen

52,6%

50,2%

55,3%

% toewijzingen

47,4%

49,8%

44,7%

*) cijfers bij de jaarrekening zijn nog exclusief bezwaren tegen de diftar, omdat deze pas na afloop van het jaar worden opgelegd. De cijfers in dit overzicht zijn gebaseerd op de stand van zaken eind 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02