Paragrafen

Lokale heffingen

De rioolheffing is gebaseerd op het geldende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Zie de toelichting bij programma Milieu en volksgezondheid, taakveld 7.2.

Aantal aanslagregels per heffingssoort

Heffingssoort

2018

2019

2020

Rioolheffing eigenaar

7.798

7.823

7.839

Rioolheffing gebruiker

7.981

7.710

7.733

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02