Paragrafen

Lokale heffingen

Zie de toelichting bij programma Duurzaamheid, taakveld 7.3.

Aantal aanslagregels per heffingssoort

Heffingssoort

2018

2019

2020

Afvalstoffenheffing

7.574

7.568

7.589

Reinigingsrecht (bedrijven)

79

80

85

Afvalstoffenheffing (diftar)

11.730

11.717

nnb

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02